Wielki Mur Chiński to jedna z najsłynniejszych budowli na świecie. Licząca sobie już 6 wieków budowla, mierzy ok. 2400 km. Niestety, czas odciska na nim swoje piętno, a według ekspertów, w dobrym stanie jest mniej niż 10% muru!

Wielki Mur Chiński to jedna z najsłynniejszych i najczęściej odwiedzanych przez turystów budowli na świecie. Chociaż budowa jego obecnej wersji rozpoczęła się za czasów rządzącej od 1368 r. dynastii Ming, to jednak źródła historyczne podają, iż pierwsze jego fragmenty powstały już ok. VI w. p.n.e. Od początku miał pełnić funkcję stricte obronną. Z czasem rozbudowywano go, a w swoim najlepszym okresie mierzył ponad 7600 km. Do dziś zostało jedynie ok. 2400 km, które wiodą przez tereny leżące na wysokości ok. 1 km n.p.m.

Budując Wielki Mur, Chińczycy chcieli bronić granic swojego państwa przed koczowniczymi plemionami, zamieszkującymi te tereny, ale pragnęli również, aby służył on, jako ochrona Jedwabnego Szlaku – niegdyś najważniejszej trasy handlowej globu. Wytrzymałość muru to zasługa wykorzystania do budowy najtrwalszych ówcześnie materiałów. Były to głównie wielkie, granitowe płyty. Mur uzupełniono o liczne wieże obronne, strażnice i pomieszczenia na amunicję oraz żywność. Szacuje się, że przy jego wznoszeniu pracowało ok. 300 tys. robotników, a wielu z nich zmarło z wycieńczenia.

Wielki Mur to jedna z głównych atrakcji turystycznych Chin. W 1987 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a od 2007 r. jest jednym z siedmiu nowych cudów świata. Szacuje się, że rocznie przybywa tu ok. 9 mln turystów ze wszystkich kontynentów. Dostępne do zwiedzania są jednak nieliczne fragmentu budowli, głównie te znajdujące się w okolicach Pekinu.

Mimo swojej ogromnej wartości kulturalnej, historycznej i architektonicznej, Wielki Mur Chiński bardzo niszczeje. Szacuje się, że w dobrym stanie jest już mniej niż 10% budowli. Powodowane jest to wieloma czynnikami. Negatywnie oddziałują na niego czynniki atmosferyczne, rosnące wokół drzewa z długimi pędami, ale ogromny wpływ na jego destrukcję mają też ludzie. Regularnie eksploatujący go miejscowi, którzy wielokrotnie zabierają z niego cegły, jak również wielkie grupy turystów osłabiają mur. Już od 12 lat Wielki Mur Chiński znajduje się na liście najbardziej zagrożonych zabytków na świecie.