Rzymskie Koloseum to jedna z najsłynniejszych starożytnych budowli na świecie. Powstało w I w. Amfiteatr i do dziś stanowi wyjątkową atrakcję turystyczną, którą rocznie odwiedza średnio 5 milionów ludzi.

Koloseum, nazywane również Amfiteatrem Flawiuszów, powstało ok.70-72 r. n.e. na miejscu sztucznego jeziora znajdującego się przy domu cesarza Nerona. Jego pomysłodawcą był cesarz Wespazjan z dynastii Flawiuszów.

Ogromna, owalna budowla miała stanowić miejsce organizacji igrzysk. To właśnie tutaj Rzymianie mogli oglądać najpopularniejsze w ówczesnych czasach sporty, takie jak krwawe walki gladiatorów czy zapasy. W Koloseum odbywały się również bitwy morskie i walki ludzi z dzikimi zwierzętami. Pierwsze igrzyska rozpoczęły się już w momencie oddania budowli do użytku, w 82 r. n.e., za czasów cesarza Tytusa. Trwały one nieprzerwanie przez 100 dni. Wiele wskazuje również na to, że właśnie Koloseum było miejscem śmierci prześladowanych chrześcijan. Niemniej jednak, nie wszyscy naukowcy są w tej kwestii zgodni.

Historia rzymskiego Koloseum była bardzo burzliwa, a budowla wielokrotnie miała poważne uszkodzenia. Jednym z tragiczniejszych wydarzeń był jej pożar, do którego doszło w 217 r. Dopiero po ponad 20 latach zdecydowano się na odbudowę słynnego amfiteatru. W kolejnych wiekach Koloseum wielokrotnie wymagało ponownych napraw. Przyczyną były m.in. uszkodzenia spowodowane przez błyskawicę oraz zniszczenia po najeździe barbarzyńców.

Koloseum do dzisiaj robi wrażenie, ze względu na skomplikowany projekt, według którego zostało zbudowane. Jego dolną część stanowi rozbudowana struktura podziemna, a rozmiary części naziemnej imponują od wieków. Wysokie na 50 m, ma dłuższą oś o długości 187,75 m i krótszą liczącą sobie 155,6 m. Powierzchnia samej areny to aż 3600 m2. Zachwycająca była również dokładność, z jaką wybudowano 4 piętra amfiteatru, w którym arena była widoczna dla każdego widza, bez względu na miejsce, w jakim się znajdował.

Znajdując się w samym centrum Rzymu, Koloseum do dzisiaj jest symbolem i jedną z największych chlub miasta. Mimo że jego struktury zostały wyraźnie naruszone przez ząb czasu, jego majestatyczność do dziś zapiera dech w piersiach i jest świadectwem niezwykłych umiejętności starożytnych Rzymian. Od 2007 r. Koloseum znajduje się na liście 7 nowych cudów świata.